Filada Tuareg

Al febrer de 1976 una colla d’amics es reuneixen al Bar Comercial i a proposta d’un d’ells, Paco Mestre i Bertomeu, decideixen formar una comparsa mora i en maig d’aquell any ja es constitueix la primera Junta Directiva presidida pel mateix Paco Mestre i Bertomeu.

La comparsa s’anomena TUAREG, recuperant el nom d’una comparsa anterior existent al periode fester dels anys 50 del segle pasat, a la qual ja pertanyien, entre altres, el germans Gomar, V. Martínez, etc…

La primera càbila, des del 1976 fins el 1980, va estar emplaçada al magatzem de Torres, com era conegut aleshores aquell local al Carrer Poeta Querol 1. Eren els primers anys de la Comparsa i també del renaixement de la festa de Moros i Cristians a Oliva.

La dècada dels 80 va començar per a la Filà TUAREG amb la redacció del primer Reglament de Règim Intern i el canvi de càbila. La comparsa creixia i necesitava d’un conjunt de normes que regularen les funcions de cadascú i les seues activitats. D’altra banda, a l’any 1981 es va haver d’afrontar el canvi de càbila juntament amb la primera Capitania. El nou emplaçament va ser al carrer Constitució, molt prop de l’Ajuntament.

Els primers anys de la dècada dels 90 foren molt importants, ja que el 20 de novembre de 1990, amb 41 socis i sent president Josep Arnal i Bertomeu, es constituïa legalment la comparsa. Posteriorment, el 8 d’agost de 1991 va ser inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana amb el nom de COMPARSA TUAREG-OLIVA.

Als finals dels anys 90 es trasllada la càbila al Carrer Cervantes, prop del Parc de l’Estació. Són anys de creixement i consolidació de la comparsa que varen significar l’assentament definitiu de la Filà Tuareg en les Festes de Moros i Cristians d’Oliva.

Des de juny de 2013 la càbila està situada al Passeig Jaume I. Actualment la comparsa TUAREG és una de les más nombroses de la festa olivana i compta amb un gran nombre de joves components que avalen un futur esperançador.

Les seues espectaculars capitanies són fites importants en el món fester d’Oliva dels darrers anys. Cal mencionar la marxa mora TUAREG composta per Vicent Martí amb ocasió de la Capitania del 2.000 que va significar tot un èxit i que hui constitueix la marxa identificadora de la Filà.

Categories

caCatalan