O Oscar Prieto

President

C Cristina Cots

Vicepresidenta

H Helena Mañó

Secretaria

J Joan Mata

Secretari i premsa

L Lorena Ciscar

Tresorera

L Luis Terrados

Logística i contractació

J Jorge Amor

Logística i contractació

D Diego Mestre

Actes i música

V Vicent Llorca

Protocol i publicacions

M Mario Aparicio

Pólvora

P Paco Savall

Pólvora

S Salvador Frasquet

Pólvora

D David Blasco

Arxiver

N Nadia Gómez

Pàgina web